32

05:45 · 27 grudnia 2021 przez Redakcja

Łęczna: ważna sesja już w najbliższą środę

reklama Łęczna
oferta reklamowa
oferta reklamowa
  29 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 spotkają się radni Rady Miejskiej w Łęcznej. Wśród uchwał są m.in te dotyczące budżetu na przyszły rok jak też np. likwidacji Straży Miejskiej czy też ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęczna.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łęcznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania straży miejskiej.
 14. Podjęcie uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Łęcznej na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łęczna na 2022 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej
  2. odczytanie uzasadnienia Burmistrza do projektu uchwały
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przekazanego projektu uchwały budżetowej
  4. odczytanie opinii komisji stałych i Komisji Finansów i Budżetu
  5. odczytanie uzasadnienia Burmistrza dotyczącego nieuwzględnionych w projekcie budżetu ostatecznych wniosków Komisji Finansów i Budżetu
  6. dyskusja nad projektem budżetu
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2028.
 17. Sprawy różne i wniesione.
 18. Zakończenie obrad.

Sesja transmitowana będzie na kanale Rady Miejskiej w Łęcznej w serwisie YouTube.

reklama ŁęcznaDODAJ OGŁOSZENIE
Dom i Ogród cena: 1800 zł
Overlock piecionitkowy Juki MO 2516N
Sprzedam overlock przemysłowy 5 nitkowy Juki uż... kontakt z ogłoszeniodawcą

Nowe limity sprzedaży węgla z Bogdanki dla gospodarstw domowych

Pan Wojtek udowodnił, że chcieć znaczy móc! Kolejna wspaniała metamorfoza w gabinecie dietetycznym Projekt Zdrowie!

Środki przyszłych emerytów urosną o ponad 9 proc.

Jechał na podwójnym gazie, wyprzedził radiowóz


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.036 sek. (6)