73

reklama Łęczna
fot. Archiwum / zdjęcie ilustracyjne
Wiadomości z regionu
09:09 · 13 stycznia 2022 przez Redakcja

Lubelskie z dodatkowymi milionami euro z instrumentu REACT-EU

  Dzięki staraniom Zarządu Województwa Lubelskiego Komisja Europejska (KE) wydała decyzję na podstawie której nasz region otrzyma blisko 26 mln euro. Zatwierdzenie zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) pozwala na specjalną, dodatkową formę wsparcia przeznaczoną na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami COVID-19.

Pod koniec listopada 2021 roku Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski otrzymał pismo od Normundsa Popensa, Zastępcy Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, informujące o tym, że województwo lubelskie może kontynuować negocjacje w sprawie zmiany programu i wprowadzenie instrumentu REACT-EU. Sprawy nabrały błyskawicznego tempa - już 2 grudnia 2021 roku Komitet Monitorujący RPO WL zajął się projektem zmienionego programu, a dzień później (3 grudnia) dokument został zatwierdzony przez zarząd województwa. Następnie program został przekazany do Komisji Europejskiej. Pozytywną decyzję w przedmiotowej sprawie Komisja Europejska przedstawiła 3 stycznia br.

- Cieszę się, że pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze unijne dla naszego regionu. To bardzo ważne wsparcie. Dzięki tym funduszom przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po nowoczesną energetykę, a służba zdrowia, zainwestować w leczenie i rehabilitację postcovidową - podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

Odnawialne Źródła Energii

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wsparcia dla przedsiębiorców jeszcze w styczniu br. zostanie ogłoszony przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki RPO WL 2014-2020, zaś wnioski o dofinansowanie do LAWP-u będzie można składać już w lutym br. O środki unijne będą mogli się starać inwestorzy, którzy planują budowę lub rozbudowę instalacji służącej do produkcji energii z OZE, a także głęboką termomodernizację budynków. Na to działanie przeznaczonych jest prawie 20,5 mln euro. Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WL na lata 2014-2020 na 2022 rok został opublikowany na stronie rpo.lubelskie.pl.

Zdrowie

Sektor ochrony zdrowia będzie mógł liczyć na środki, które umożliwią poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP). Placówka chce m.in. rozbudować i stworzyć pracownie terapii oddechowej, echokardiograficznej i psychologicznej. Ponadto, poszerzona zostanie działalność rehabilitacyjna o świadczenia z zakresu terapii pacjentów, którzy mieli ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Projekt, który planuje zrealizować WOMP jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z pandemii SARS-COV-2. Na to wsparcie przeznaczonych zostanie ok. 5,5 mln euro.

Instrument REACT-EU

Wyżej wymienione działania realizowane będą w ramach dodatkowej alokacji dla Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Jej celem jest finansowanie działań związanych z odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią COVID-19, przede wszystkim poprzez realizację strategicznych celów Unii Europejskiej. Pozytywna decyzja Komisji Europejskiej jest odpowiedzią na przeprowadzenie skutecznych negocjacji zarządu województwa w tym zakresie.

reklama Łęczna

Nasza Julia w nowym Tańcu z gwiazdami

Milionerzy w powiecie łęczyńskim i województwie lubelskim

Gdzie na potańcówkę? Ludwin i Puchaczów zapraszają

Żniwa dawniej - piknik na wzgórzu w Zakrzowie


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.076 sek. (6)