26

reklama Łęczna
12:50 · 13 stycznia 2022 przez Policja / starszy aspirant Magdalena Krasna

Izolacja sprawców przemocy

  Ponad 130 formularzy ,,Niebieska Karata" wypełnili w ubiegłym roku łęczyńscy policjanci. Za każdą z tych cyfr kryje się człowiek ze swoim dramatem.

W ubiegłym roku łęczyńscy policjanci wypełnili 137 formularzy niebieska karta. Za każdą z tych cyfr stoi bezsilny i wystraszony człowiek. Często osobom tym trudno jest się przyznać, że we własnym domu dochodzi do przemocy. Bardzo ważne jest abyśmy mieli świadomość, że rozgrywające się tam dramaty to nie są prywatne sprawy tych rodzin. Reagujmy na ludzka krzywdę.

Nie przyczyniajmy się swoją obojętnością do rozszerzania przemocy i poczucia bezkarności u sprawców przemocy.

Przypominamy, że od ponad roku obowiązują przepisy, które dały policjantom możliwość natychmiastowego izolowania osoby stosującej przemoc w rodzinie od osoby dotkniętej przemocą w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Zgodnie z tymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

  • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu, jak również,
  • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).
Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
  • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych,
  • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie,
  • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.
Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu, w miarę możliwości, numeru telefonu, oraz informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

reklama Łęczna

Podał oszustowi kod Blik i stracił 3000 złotych

GOK Milejów zaprasza do licytacji na rzecz WOŚP

Uczniowie od czwartku przechodzą na naukę zdalną

Radni z Łęcznej będą pracować społecznie?


Copyright © 2022 • Leczna24.pl


Inne serwisy: Lubartów