56

Wiadomości z regionu
13:32 · 21 kwietnia 2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie naborów na fundusze europejskie dla obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020

reklama Łęczna
oferta reklamowa
oferta reklamowa
  Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej ogłosili dziś nabór do dwóch operacji, tj. "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" i "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW). Do Beneficjentów łącznie z obu działań trafi 237 mln zł. To dodatkowe fundusze, jakie Samorząd Województwa Lubelskiego otrzymał w tzw. okresie przejściowym, czyli przed startem nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

- Otrzymaliśmy blisko 100 mln euro. Przeznaczymy je między innymi na działania wodno-kanalizacyjne, gdzie wciąż występują bardzo duże potrzeby. Fundusze europejskie pozwolą również poprawić infrastrukturę drogową na terenach wiejskich - tłumaczył członek zarządu Zdzisław Szwed.

Zapotrzebowanie na środki, które można przeznaczyć na rozwój infrastruktury publicznej drogowej i wodno-kanalizacyjnej wśród gmin i powiatów, jest znacznie większe niż możliwości finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego ogłoszenie kolejnych naborów na dofinansowanie nowych inwestycji jest konieczne zarówno z punktu widzenia rozwoju regionu, jak również poprawy bezpieczeństwa i dostępności do podstawowych usług publicznych dla ludności z obszarów wiejskich. W związku z powyższym okres wdrażania PROW 2014-2020 został wydłużony o 2 lata, czyli do 2025 roku.

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Do tej pory w ramach pierwszej operacji Zarząd Województwa Lubelskiego wydatkował kwotę ponad 127 mln zł. Podpisano 162 umowy z gminami i powiatami. W efekcie wybudowano lub przebudowano ponad 400 km dróg gminnych i powiatowych.

Teraz zostały nam przyznane nowe limity środków na "Budowę lub modernizację dróg lokalnych". Samorząd Województwa Lubelskiego otrzymał 18,7 mln euro (ok. 87 mln zł). Wnioski będzie można składać od 24 maja do 8 lipca br.

Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach drugiej operacji Samorząd Województwa Lubelskiego podpisał dotąd 173 umowy z gminami oraz spółkami komunalnymi o łącznej wartości ponad 165 mln zł. Dzięki temu wybudowano lub przebudowano 271 km wodociągów i 218 km kanalizacji, wybudowano 3051 przydomowych oczyszczalni ścieków, 10 stacji ujęcia wody, 2 stacje uzdatniania wody, wybudowano lub przebudowano 28 zbiorowych oczyszczalni ścieków oraz 3 instalacje wodno-ściekowe.

Na operację "Gospodarka wodno-ściekowa" region otrzymał dodatkowe środki w wysokości ponad 32 mln euro (ok. 150 mln zł). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków zostanie ogłoszone na przełomie października/listopada br.

100 mln euro na wszystkie działania PROW 2014-2020

Łącznie Samorząd Województwa Lubelskiego w okresie przejściowym (zanim ruszy nowa perspektywa finansowa 2021-2027) na wdrażanie wszystkich działań w ramach PROW otrzymał ok. 100 mln euro. Oprócz wymienionych powyżej operacji środki zostaną również przeznaczone na:

  • wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, tj. operacje "Scalanie gruntów" oraz "Zarządzanie zasobami wodnymi";
  • wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER przez "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

reklama ŁęcznaDODAJ OGŁOSZENIE
Dom i Ogród cena: 1800 zł
Overlock piecionitkowy Juki MO 2516N
Sprzedam overlock przemysłowy 5 nitkowy Juki uż... kontakt z ogłoszeniodawcą

Nowe limity sprzedaży węgla z Bogdanki dla gospodarstw domowych

Pan Wojtek udowodnił, że chcieć znaczy móc! Kolejna wspaniała metamorfoza w gabinecie dietetycznym Projekt Zdrowie!

Środki przyszłych emerytów urosną o ponad 9 proc.

Jechał na podwójnym gazie, wyprzedził radiowóz


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.059 sek. (7)