42

reklama Łęczna
Źródło: GDDKiA
reklama Łęczna
oferta reklamowa
oferta reklamowa
  Projektanci zaproponowali dwa warianty po stronie północnej i jeden od strony południowej tuż na obrzeżach miasta. Teraz czekają na opinię mieszkańców miejscowości przy których może powstać obwodnica.

Ich długość, w zależności od wariantu, wynosi od 5,1 do 7,6 km. Planowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową dwupasową, o szerokości jezdni 7 m. Lokalizacja początku projektowanego odcinka drogi uzależniona jest od wariantu trasy. W wariancie pierwszym początek znajduje się w Kolonii Trębaczów, na skrzyżowaniu DK82 z drogą wojewódzką nr 829. Z kolei w wariantach drugim oraz trzecim w Zofiówce, na skrzyżowaniu DK82 z drogą powiatową nr 2017L. We wszystkich wariantach obwodnica włączy się do istniejącej DK82 około 2,5 km na wschód od centrum Łęcznej.

Obecny etap prac projektowych pozwoli wskazać najkorzystniejszy wariant przebiegu trasy oraz umożliwi złożyć wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej.

W dalszej perspektywie, kolejne prace przygotowawcze obejmą zlecenie m.in. opracowania projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po jej uzyskaniu zostanie przeprowadzona procedura związana z wykupem nieruchomości pod planowaną inwestycję w wybranym wariancie.

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Łęcznej i terenów, przez które przechodzą proponowane warianty, zaplanowano na 8 czerwca (środa) o godz. 16 w Urzędu Miejskiego w Łęcznej, ul. Plac Kościuszki 22.

reklama Łęczna

Nie będzie referendum w sprawie odwołania burmistrza, organizatorzy zrezygnowali

Czy warto umówić dziecko do dietetyka? Przeczytaj jak współpracę z Projekt Zdrowie wspomina mama 6 - letniego Stasia!

Nowy zarząd kopalni Bogdanka

Awantura zakończona ugodzeniem nożem


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.063 sek. (6)