110

  LVI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej - zwołana na wniosek Burmistrza Łęcznej - odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. w sali posiedzeń Rady Miejskiej, Pl. Kościuszki 22 w Łęcznej. Początek obrad o godz. 12:00.

Porządek obrad:

  • Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2022 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2028.
  • Zakończenie obrad.
Więcej informacji na portalu eSesja

reklama Łęczna

Nasza Julia w nowym Tańcu z gwiazdami

Milionerzy w powiecie łęczyńskim i województwie lubelskim

Gdzie na potańcówkę? Ludwin i Puchaczów zapraszają

Żniwa dawniej - piknik na wzgórzu w Zakrzowie


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.037 sek. (6)