88

reklama Łęczna
13:49 · 19 lipca 2022 przez Redakcja

3 tys. złotych jednorazowego dodatku na węgiel

reklama Łęczna
oferta reklamowa
oferta reklamowa
  Im bliżej sezonu grzewczego tym bardziej prawdopodobne staje się to, że wiele gospodarstw domowych może mieć duże problemy w zakupie węgla, którego na rynku brakuje. Nowy pomysł rządu to specjalne dodatki węglowe, które mają być wypłacane przez gminy.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja o projekcie ustawy o dodatku węglowym. Decyzja o zaprzestaniu importu węgla z Rosji przełożyła się na trudną do zrekompensowania w krótkim okresie potrzebę zapewniania dostaw węgla z innych kierunków. Braki surowca na rynku windują ceny, a wiele wskazuje na to, że zapowiadana możliwość zakupu węgla w cenie niespełna 1000 zł nie będzie możliwa. Nowy pomysł to wypłata dodatku węglowego.

Jakie są założenia projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.[...]

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.[...]

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.

reklama Łęczna

Nasza Julia w nowym Tańcu z gwiazdami

Milionerzy w powiecie łęczyńskim i województwie lubelskim

Gdzie na potańcówkę? Ludwin i Puchaczów zapraszają

Żniwa dawniej - piknik na wzgórzu w Zakrzowie


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.064 sek. (6)