24

09:47 · 9 listopada 2022 przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego / red.

Kolej+ : 110,3 mln zł. na utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna

  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel złożyli wczoraj podpisy na 5 umowach z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+. Łączny koszt wszystkich projektów wynosi blisko 4,25 mld zł, a jeden z nich bezpośrednio związany jest z inwestycją na terenie naszego powiatu.

Podpisane umowy dotyczą następujących inwestycji:

 1. Utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka
  Połączenie kolejowe Łęcznej z Lublinem zapewni budowa nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, Lublin Lotnisko-Łęczna. Mieszkańcy zyskają wygodny dojazd do stolicy województwa w około 40 minut. Budowa linii pozwoli również na poprawę warunków przewozów towarowych - nowa linia obejmuje także odcinek od Łęcznej do Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Łącznie w ramach projektu powstanie 25 km jednotorowej linii. Pociągi zatrzymają się na 12 nowych i dostępnych dla wszystkich pasażerów stacjach i przystankach: Lublin Lotnisko, Trzeszkowice, Krzesimów, Ciechanki Krzesimowskie, Łęczna Szpital, Łęczna Akacjowa, Łęczna Polna, Łęczna, Stara Wieś, Turowola, Puchaczów, Bogdanka.
 2. Budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik
  W ramach inwestycji planowana jest budowa 18 km linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski oraz ok. 12 km jednotorowej linii kolejowej do Kraśnika Fabrycznego wraz z łącznicą Kraśnik Miasto-Kraśnik. Obie trasy zostaną zelektryfikowane, dzięki czemu przewoźnicy będą mogli wykorzystywać ciche, ekologiczne pojazdy i tym samym przygotować lepszą ofertę dla podróżnych. Mieszkańcy południowej Lubelszczyzny zyskają szybkie i wygodne połączenia kolejowe ze stolicą regionu. Czas przejazdu pociągiem między Kraśnikiem Fabrycznym a Lublinem szacowany jest na 52 min, a między Biłgorajem a Lublinem na 1h 36 min. Projekt przewiduje budowa ok. 15 stacji i przystanków, które będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Dodatkowo w ramach inwestycji powstanie także studium projektowo-techniczne dla budowy oraz elektryfikacji kolejnej 35-kilometrowej jednotorowej linii kolejowej Janów Lubelski-Biłgoraj.
 3. Rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa
  Projekt obejmuje modernizację ok. 41 km linii kolejowej nr 81 na odcinku Chełm-Okuninka Białe oraz budowę jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej przez Okuninkę do Włodawy liczącej ok. 10 km. Pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Czas przejazdu między Włodawą a Chełmem wyniesie ok. 53 min. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie przywrócenie regularnych połączeń pasażerskich na tej linii. W ramach prac planowana jest modernizacja 9 przystanków: Koza-Gotówka, Karolinówka, Ruda-Huta, Ruda-Opalin, Uhrusk, Wola Uhruska, Stulno, Sobibór, Okuninka Białe oraz budowa stacji Włodawa Miasto. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
 4. Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin
  Kolejna umowa przewiduje elektryfikację linii Łuków-Lublin Północny. Przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pociągi i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Znacznemu usprawnieniu ulegną również podróże do Warszawy. Nie będzie konieczności wymieniania lokomotyw ze spalinowych na elektryczne, co wpłynie na sprawniejsze i krótsze podróże do stolicy.
 5. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada
  Szybsze i sprawniejsze podróże koleją między Zamościem a Lublinem zapewni modernizacja i elektryfikacja linii nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec-Zamość Szopinek oraz odbudowa i elektryfikacja łącznicy kolejowej omijającej stację Zawada. Czas przejazdu na trasie Zamość Wsch.-Rejowiec-Lublin Gł. wyniesie około 1h 54 min (ze wszystkimi postojami), czyli skróci się o ok. 20 minut. Umowa przewiduje również modernizację 10 stacji i przystanków: Zagrody Kościół, Krasnystaw Fabryczny, Krasnystaw Miasto, Wólka Orłowska, Izbica, Tarzymiechy, Krzak, Złojec, Mokre, Zamość oraz budowę 2 nowych przystanków, tj. Bzite i Zawada Wschodnia. Wszystkie obiekty będą przystosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zapewnią one komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Będą wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie.

obrazek

Zgodnie z zasadami programu Kolej+ Samorząd Województwa Lubelskiego wniesie do projektu wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych (dotyczące koncepcji programowo-przestrzennej, dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz ewentualnych wykupów gruntów) i koszty niekwalifikowalne, które w sumie wyniosą 517,4 mln zł netto.

Łączny szacunkowy koszt zgłoszonych projektów wynosi 4 mld 246 mln zł brutto (3 mld 452 mln zł netto). Na realizację poszczególnych projektów przypadają następujące kwoty:

 1. Utworzenie połączenia kolejowego Lublin-Łęczna/LW Bogdanka: 110,3 mln zł.
 2. Budowa linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj wraz z poprawą dostępności do transportu kolejowego w m. Kraśnik: 135,8 mln zł.
 3. Rewitalizacja połączenia Chełm-Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa: 75,7 mln zł.
 4. Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin: 56,7 mln zł.
 5. Prace na liniach kolejowych 69 i 72 na odc. Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada: 138,9 mln zł.

Kolejnym warunkiem realizacji inwestycji było przedłożenie deklaracji przez organizatora przewozów o wypuszczeniu min. 4 pary pociągów na nowo powstałych trasach przez co najmniej 5 lat. Województwo Lubelskie jest największym beneficjentem środków Programu Kolej+, w ramach których zostanie wybudowanych, zmodernizowanych i zelektryfikowanych 316 km linii kolejowych. Okres realizacji zadań przewidziany jest na lata 2023-2028.

reklama Łęczna

Mikołajkowe zabawy z Górnikiem Łęczna

Dzisiaj rocznica 40-lat wydobycia węgla w kopalni Bogdanka

Trwa akcja onkomikołaj - dołącz i pomagaj

Łęczyński szpital pośród najlepszych


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.049 sek. (6)