32

reklama Łęczna
09:29 · 25 listopada 2022 przez Redakcja

LXI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej

  30 listopada o godzinie 11:30 rozpocznie się LXI sesja Rady Miejskiej w Łęcznej.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji - stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami.
 4. Przyjęcie informacji o sytuacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łęczna.
 5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łęczna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczna w 2022 roku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Łęczna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łęczna na lata 2022 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2028.
 19. Sprawy różne i wniesione.
 20. Zakończenie obrad.

reklama Łęczna

Mikołajkowe zabawy z Górnikiem Łęczna

Dzisiaj rocznica 40-lat wydobycia węgla w kopalni Bogdanka

Trwa akcja onkomikołaj - dołącz i pomagaj

Łęczyński szpital pośród najlepszych


Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.052 sek. (6)