35

fot. LW Bogdanka
12:44 · 13 stycznia 2023 przez Redakcja

Bogdanka ma nowego prezesa

  Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. przekazał, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Kasjana Wyligały na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka S.A., na wspólną kadencję.

W komunikacie spółka podała, że "Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, Pan Kasjan Wyligała nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LW Bogdanka S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych."

Do komunikatu dołączono też informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Kasjana Wyligałę wraz z przebiegiem kariery zawodowej, które publikujemy poniżej.

Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu
Pan Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy. Pan Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Pan Kasjan Wyligała związany jest od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Analiz Strategicznych. Pan Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych - KGHM Polska Miedź S.A. na czołowych stanowiskach kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami. W LW Bogdanka S.A. od 14 marca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych, od 24 czerwca 2022 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

reklama Łęczna

Aż 12 bramek w sparingu zawodniczek z Łęcznej

Mieszkańcy Białki proszą o remont drogi

Startują bezpłatne warsztaty Koduj z Gigantami - Retroprogramowanie

Senator Jacek Bury zaprasza na rozmowę przy kawie


Copyright © 2023 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.052 sek. (7)