76

reklama Łęczna
Lubelski Klaster Wodorowyfot. Biuro prasowe LW BOGDANKA S.A.
reklama Łęczna
oferta reklamowa
  27 kwietnia 2023 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały podpisanie listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Strony będą działały na rzecz zagospodarowania strumieni odpadowych w kierunku wytworzenia innych produktów czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Dzisiejsze wydarzenie jest wstępem do podpisania porozumień o utworzeniu tych podmiotów, co nastąpi w drugim dniu Samorządowego Kongresu Trójmorza, tj. 17 maja br. w ramach Forum Gospodarczego.

Planowane utworzenie klastrów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki w dążeniu do realizacji polityki ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom województwa lubelskiego i stworzenia obszaru korzystającego z czystej, przyjaznej dla środowiska energii.

Misją Lubelskiego Klastra Wodorowego jest nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Szczególnie istotnym elementem będzie produkcja wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Obszary tematyczne, w których działać będą Strony, to m.in. produkcja i zagospodarowanie wodoru z wykorzystaniem OZE. Klaster połączy przedsiębiorców branży chemicznej oraz branż pokrewnych.

Z kolei celem powołania Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego oraz nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Następstwem będzie stworzenie otoczenia biznesowego ukierunkowanego na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do poprawy jakości stanu środowiska.

Powołanie Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Klastra Wodorowego to jeden z elementów przyszłej transformacji energetycznej. Bogdanka już teraz w ramach realizowanych projektów poszukuje możliwości ograniczania wytwarzania odpadów i ich dalszego wykorzystania. Razem z największymi spółkami z Lubelszczyzny chcemy wspólnie działać na nie tylko na rzecz ochrony środowiska, ale również w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla jego mieszkańców - mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest naturalnym partnerem projektów, dla których powołano dziś Klastry Wodorowy i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To szansa na jeszcze większy rozwój Lubelszczyzny. Dzięki tym projektom możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenia Bogdanki w realizacji projektów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Widzimy również ogromny potencjał w rozwoju technologii wodorowych - powiedział Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

Do 2050 roku Unia Europejska będzie wymagała przejścia na zeroemisyjną energię. Technologie wodorowe są technologiami przyszłości, które trzeba udoskonalać, optymalizując jej opłacalność i ograniczając koszty dla społeczeństwa. Dzisiaj jednoczymy się w działaniach na rzecz czystego ekologicznie wodoru, co ma przynieść mierzalne efekty dla regionu. Musimy pamiętać, że Europa zawsze przodowała w rozwiązaniach klimatycznych oraz pracy nad zieloną energią. To wydarzenie spowoduje zacieśnianie współpracy między województwem a wielkimi spółkami Lubelszczyzny, dzięki czemu będziemy mogli aplikować o środki europejskie na badania i rozwój - podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Podpisane listy zakładają współdziałanie z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym: instytucjami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i wszystkimi innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem tematyki nowo powstałych klastrów.

Podejmowane działania w zakresie gospodarki wodorowej i GOZ są zgodne z celami dokumentów strategicznych na szczeblu województwa, tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Listy podpisywali przedstawiciele:

  • Województwa Lubelskiego, tj. marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski,
  • Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., tj. prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz wiceprezes zarządu Dariusz Dumkiewicz,
  • Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.,
  • Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.,
  • przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A., tj. prezes zarządu Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki.
Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie i dotyczy sfery gospodarki, nauki oraz rozwoju terytorialnego. Doświadczenia światowe wskazują, że sprawnie zarządzane klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także regionom i krajom.


reklama Łęczna

Imprezy z okazji Dnia Dziecka - Gdzie i jakie atrakcje?

GKS Górnik Łęczna, triumfuje nad TME SMS Łódź i zdobywa wicemistrzostwo Polski

BYŁO MU ZA GORĄCO, WIĘC OMINĄŁ OZNAKOWANY RADIOWÓZ I PRZEJECHAŁ NA CZERWONYM ŚWIETLE

PO "PRÓBNEJ TRANSAKCJI" STRACIŁ PIENIĄDZECo to jest firma windykacyjna? Jakie ma obowiązki i co może?

Pizza - włoskie danie w polskich lokalach

Sinsay już wkrótce w Twoim mieście

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę w jakimś temacie? Sprawdź, jak to zrobić!


Copyright © 2023 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.088 sek. (7)