40

2022-05-13 dodał: Redakcja

XI Rodzinny Spływ Kajakowy - Dzień Dziecka w Kajaku


Data: 5 czerwca 2022 godz. 10:00 • do godz. 17:00 (2022-06-05)

Kijany

Regulamin imprezy "XI Rodzinny spływ kajakowy - Dzień dziecka w kajaku"
05 czerwca 2022 r.
Łęczna - Kijany (14 km)
1. Organizatorem imprezy jest Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół Sportu.
2. Prowadzący spływ: Piotr Zglejszewski (instruktor turystyki kwalifikowanej) tel. 665 084 172.
3. "XI Rodzinny spływ kajakowy - Dzień dziecka w kajaku" jest imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym.
4. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na końcu regulaminu. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Udział w spływie DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO JEST BEZPŁATNY.
6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
7. Wszystkie osoby zakwalifikowane na spływ zostaną o tym poinformowane drogą mailową.
8. W spływie kajakowym mogą wziąć udział:
- osoby pełnoletnie,
- osoby poniżej 16 roku tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych na ich wyłączną odpowiedzialność,
- osoby poniżej 18 roku wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
9. Zbiórka uczestników spływu odbędzie się w Kijanach.
10. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest w dniu spływu okazać dokument tożsamości.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie spływu i zawodów sportowych.
12. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, chcące wziąć udział w imprezie oprócz stosownego zezwolenia, o którym mowa w pkt. 9 muszą posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie spływu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej.
13. W każdym kajaku MUSI znajdować się dziecko do 15 roku życia.
14. Uczestnik zobowiązuje się do:
- Podporządkowania się regulaminowi imprezy i poleceniom Organizatora spływu,
- Dbania o powierzony sprzęt turystyczny,
- Zachowania jak najdalej idącej ostrożności.
15. Podczas spływu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Jeżeli organizator spływu będzie miał wątpliwości co do stanu trzeźwości, uczestnik nie będzie dopuszczony do spływu,
16. W czasie pobytu na wodzie uczestnik ma obowiązek ciągłego płynięcia w zapiętej kamizelce.
17. W razie wypadku osoby biorące udział w spływie zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych Organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy.
19. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania prowadzącego oraz pozostawanie za zamykającym spływ.


Zapisy i więcej informacji na stronie: http://www.stowarzyszenieltps.org/event/xi-rodzinny-splyw-kajakowy-dzien-dziecka-w-kajaku/

Organizaujesz wydarzenie w powiecie łęczyńskim? Chcesz aby info pojawiło się na Leczna24.pl? Napisz na redakcja@leczna24.pl

Zobacz wszystkie wydarzenia

reklama Łęczna
oferta reklamowa
oferta reklamowa

Nasz patronat

Copyright © 2022 • Leczna24.pl
Strona wygenerowana w 0.026 sek. (6)